De 6 zorgorganisaties

De zorgcampus biedt bij 6 organisaties verschillende stage- en werkplekken. Alle organisaties zijn gevestigd in de Hoeksche Waard, 15 minuten onder Rotterdam. Dorpse gezelligheid, veel natuur, geen files. Kortom, de ideale werk- en leerplek voor zorgmedewerkers die iets anders zoeken dan de drukte en anonimiteit van de stad. Gaan we kennismaken?

Meer weten over de organisaties? Lees snel verder!

Van oudsher is onze doelgroep de ouder (en kwetsbaar) wordende inwoner van de dorpskernen waar we actief zijn. In de zestiger jaren waren dit cliënten die behoefte hadden aan verzorging. In de tachtiger jaren kwam daar, naast de verzorging, ook de behoefte aan ontmoeting, gezelligheid en dagstructuur bij. Met het ouder worden van onze cliënten ontstond de afgelopen decennia meer en meer de vraag naar zorg, begeleiding en behandeling, eerst alleen in de woon-zorglocaties maar, door het langer thuis wonen van ouderen, de afgelopen jaren ook toenemend in de wijk. Anno nu levert Alerimus een breed palet aan service, verzorging en zorg. We zijn er voor ouderen en hun naaste(n) die af en toe ondersteuning nodig hebben én zijn er voor ouderen met een complexe 24-uurs zorgvraag.

We hebben 2 locaties: 

  • De Buitensluis is 55 jaar geleden ontstaan door grote inspanning van de lokale samenleving van Numansdorp, Klaaswaal en Zuid-Beijerland. 
  • De Open Waard is in 1984 geopend door inspanning van een aantal partijen uit de lokale samenleving van Oud-Beijerland.

Op beide locaties hebben we een Huiskamer van de Wijk waar bewoners van de wijk met- en voor elkaar activiteit kunnen organiseren. Dit alles om de zelf- en ‘samenredzaamheid’ te vergroten en oudere inwoners te ondersteunen in hun levensreis, binnen en in verbinding met de voor hen zo vertrouwde woonomgeving.

www.alerimus.nl

Careyn is een zorgorganisatie die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar klanten. We zijn er vooral voor kwetsbare ouderen. Zowel thuis als in onze zorgcentra. We zijn actief in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. In de Hoeksche Waard hebben we geen zorglocaties, daar ligt de focus op de zorg aan huis. Als het nodig is staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Persoonlijk en altijd nabij.

Careyn is betrokken en verantwoordelijk. Careyn verbindt en vernieuwt. De klant staat bij ons voorop. Dat betekent dat we behulpzaam, vriendelijk en gastvrij zijn en altijd uitgaan van de mogelijkheden die mensen hebben.

We voelen onze verantwoordelijk voor het resultaat dat we leveren. We vertrouwen op onze kennis en kunde, maar beseffen dat we nooit uitgeleerd zijn. We werken samen voor het beste resultaat, onderling, met onze klanten en hun familie en met andere organisaties. We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn flexibel en bereid te veranderen om de dienstverlening te verbeteren. En we stimuleren onze klanten om zoveel mogelijk zelf te doen en goed voor zichzelf te zorgen, zodat zij gezond blijven.

www.careyn.nl

Cavent werd op 28 juni 1967 opgericht. Het is de eerste protestants-christelijke stichting op ons eiland voor mensen met een verstandelijke beperking. Nu, zo’n vijftigenvijftig jaar later, zijn wij nog steeds voor deze mensen actief in de Hoeksche Waard. Wij zijn er trots op dat wij nog altijd klein en zelfstandig zijn gebleven. Daardoor lopen wij voorop met innovaties zoals Stougjeshof.

Cavent wil in verbinding staan met mensen met een zorgvraag en de mensen daaromheen. Wij willen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, een open, professionele houding en met respect voor ieder zijn eigenheid. Wij willen dat deze samenwerking bijdraagt aan kwaliteit van bestaan.

Wij willen dat cliënten, mensen uit zijn netwerk, medewerkers en vrijwilligers het beste uit zichzelf halen. Ons sleutelwoord daarbij is samenwerken. Wij betrekken het netwerk van de cliënt bij het maken van plannen waarmee een cliënt zijn wensen kan realiseren. Door samen te kijken naar hetgeen een cliënt wil bereiken, hebben begeleiding en netwerk hetzelfde beeld van de stappen die daarvoor nodig zijn en wie waarmee kan helpen. Met deze samenwerking, bundelen we onze krachten voor het welzijn van de cliënt. Regelmatig bekijken we met elkaar of de stappen leiden tot het gewenste resultaat en passen zo nodig aan. Onze ervaring met deze manier van werken is dat het regelmatig leidt tot nieuwe inzichten over de wensen van een cliënt, de samenwerking een prettige energie geeft en de inzet bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan. 

Cavent heeft vier locaties in de Hoeksche Waard en geeft daarnaast ook begeleiding aan cliënten die zelfstandig thuis wonen. 

www.cavent.nl 

Werk je bij Gemiva, dan maak je het verschil voor en mét mensen met een beperking. Op basis van vertrouwen krijg je veel professionele vrijheid en mogelijkheden om te werken aan je eigen ontwikkeling. Gemiva-medewerkers zeggen:  “Je doet er toe en krijgt volop de ruimte aan de slag te gaan met jouw goede ideeën om de zorg aan onze cliënten nog beter te maken.”

Gemiva ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of andere beperking zorg of ondersteuning nodig hebben. We dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen. Volgens ons bestaat dat uit zoveel mogelijk regie over je eigen leven, een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt, kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft, je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving, en om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven tegenkomt.

In de Hoeksche Waard heeft Gemiva: 
•    kleinschalige leer- en werkplekken voor (jong)volwassenen met een beperking; 
•    activiteitencentra; 
•    woonlocaties;
•    een logeerhuis;
•    gespecialiseerde kinderdagcentra voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke of meervoudige beperking.
Ook bieden Gemiva-medewerkers ambulante ondersteuning bij de cliënt huis, op school/kinderopvang of op het werk.

www.gemiva-svg.nl

Heemzicht begeleidt en ondersteunt cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij de cliënt centraal staat en daarbij de eigen regie heeft over de kwaliteit van leven. Heemzicht biedt in haar locatie in Piershil wonen met zorg, groepswonen en dagbesteding aan, maar levert ook zorg aan cliënten die thuis wonen. In de locatie bevindt zich ook de Huiskamer van de Wijk, Int Voorste.

Gezien de verwachte toename van het aantal cliënten met kenmerken van dementie, zowel binnen de muren van Heemzicht als in de thuissituatie, en de specifieke zorgbehoefte is een aparte visie voor deze groep geformuleerd. Cliënten van Heemzicht met kenmerken van dementie zorgen met hun naasten en de medewerkers en vrijwilligers er in samenspraak respectvol voor dat de cliënten zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen, zich betrokken voelen bij hun omgevingen en een zinvolle dag ervaren

In een snel veranderende wereld moeten wij ons doorlopend afvragen: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed? Om kwaliteit te kunnen leveren is structureel aandacht nodig voor de manier waarop alle processen en diensten verlopen en of deze aansluiten bij de vragen en verwachtingen van de cliënten. Hierdoor is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen.

www.heemzicht.nl

Zorgwaard draagt actief bij aan de kwaliteit van leven van alle inwoners van de Hoeksche Waard. Omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen vanuit een protestants-christelijke grondslag, is iedereen welkom bij Zorgwaard.

Onze dienstverlening sluit aan op wat de cliënt nodig heeft en niet door zijn of haar eigen netwerk kan worden opgevangen. Zowel bij de cliënt thuis als op onze locaties ondersteunen wij bij zijn of haar welzijns-, zorg-, behandel- en begeleidingsvragen. Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, inwoners en partners in de lokale gemeenschap bieden onze medewerkers deskundige ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke situatie van de cliënt.

Zorgwaard kent een lange voorgeschiedenis in de Hoeksche Waard. We hebben veel kennis en ervaring op het gebied van thuiszorg en verpleeghuiszorg. Hierdoor kan iedere cliënt, met welke zorgvraag ook, zo dicht mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving terecht voor deskundige zorg en ondersteuning. Om dit te realiseren, beschikken we over 10 locaties verdeeld over het eiland en leveren we in een groot deel van het eiland ook zorg en ondersteuning aan huis. Het aanbod van Zorgwaard is breed en varieert van verpleeghuiszorg tot geriatrische revalidatiezorg, van activiteiten in twee Huiskamers van de Wijk tot een verpleegtechnisch team dat breed inzetbaar is, en van palliatieve zorg thuis tot tijdelijk verblijf als tussenstation tussen ziekenhuisopname en thuis. 

www.zorg-waard.nl